O dofinansowanie szkoleń z KFS może starać się każdy pracodawca – czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę

2019-11-23

Przygotowaliśmy również propozycje dla liderów biznesu, decydentów oraz kadry menedżerskiej firm i&nbspadministracji publicznej. O&nbspstandardzie szkoleń świadczą licencje przyznane przez uznane jednostki certyfikacyjne. Dofinansowanie kształcenia dostępne jest jedynie dla osób faktycznie świadczących pracę, co oznacza, że pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich nie uzyskają wsparcia. O dofinansowanie szkoleń z KFS może starać się każdy pracodawca – czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Ze szkoleń mogą korzystać również pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej. Oferujemy szkolenia dla firm prowadzone przez wyselekcjonowanych trenerów, którzy legitymują się doświadczeniem praktycznym, szeroką wiedzą specjalistyczną i&nbspzdolnościami jej przekazywania. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozwój swojej firmy poprzez dofinansowanie szkoleń i innych usług rozwojowych. Celem KFS jest dofinansowanie szkoleń, aby zarówno pracownicy jak i pracodawcy dostosowywali swoją wiedzę i umiejętności do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. Dofinansowanie kształcenia z urzędu pracy dostępne jest wyłącznie dla osób, które faktycznie świadczą pracę. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe, a także warunki udzielania preferencyjnych pożyczek dla firm. Kiedy zaczynamy widzieć słabiej niż wcześniej i planujemy wybrać się do okulisty, aby przepisał nam okulary, warto pamiętać, że czasem przysługuje nam na nie dofinansowanie. Aby poprawić efektywność energetyczną swojej firmy, możesz starać się o dofinansowanie. Pracodawcy, którzy chcą starać się o dofinansowanie kosztów szkoleń, na początku muszą zabezpieczyć finansowy wkład własny w wysokości 20% kosztów kształcenia. Szkolenia dla firm dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i&nbspproblemów, przed którymi staje przedsiębiorstwo w&nbspokresach zmian, nowych wyzwań i&nbspzredefiniowanych celów. Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy/Fot. Do wniosku o dofinansowanie powinieneś dołączyć agendę badawczą, w której opiszesz, na jakie badania i prace rozwojowe wykorzystasz zakupiony sprzęt. Jeżeli chcesz stworzyć nowe rozwiązanie technologiczne albo dopracować i przetestować znany już algorytm, możesz uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczych (B+R). Aby dostać dofinansowanie na ten cel, powinieneś zaplanować przebieg całego procesu.